12 Eylül darbesinden sonra üniversiteyle ilişikleri kesilen Mülkiyeli akademisyenler, bugün yaşanan ihraçlara karşı Ankara Üniversitesi rektörünü istifaya davet etti.

12 Eylül darbesinden sonra çıkarılan 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına dayanılarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’yle ilişikleri kesilen akademisyenler, KHK ihraçlarına karşı açıklama yayınladı.

Cevat Geray, Rona Aybay, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Mete Tunçay, Cem Eroğul, Yılmaz Akyüz, Baskın Oran imzalı açıklamada Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’i istifaya davet ettiler.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 48 üniversiteden 330 akademisyen kamu görevinden çıkarıldı.

En çok ihraçlar 78 akademisyenin kamu görevinden çıkarıldığı Ankara Üniversitesi’nde yaşandı.

İletişim fakültesinden 16 akademisyene ihraç edildi. Tiyatro bölümünden beş akademisyenin ihracıyla bölümde 4 akademisyen kaldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 23 akademisyen ihraç edildi.

“Mülkiye tasfiye ile çökme noktasına getirildi”

1402’likler olarak bilinen sekiz akademisyen ihraçlara karşı açıklaması şöyle:

“Bizler, aşağıda imzası bulunan 12 Eylül dönemi askeri yönetimi tarafından 34 yıl önce görevlerinden uzaklaştırılmış Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) öğretim üyelerinden hayatta olanlar (bugün aramızda olmayan Bahri Savcı, Alpaslan Işıklı ve Kurthan Fişek’in de, hayatta olsalardı, bizimle birlikte olacaklarına inanarak) aşağıdaki duyuruyu kamuya sunmayı ödev sayıyoruz.

“Tarihi boyunca çeşitli saldırılara uğramış ama hep dik durmayı başarmış köklü bir kurum olan Mülkiye, bugün öğretim elemanlarına uygulanan inanılması güç, kapsamlı bir tasfiye sonucunda çökme noktasına getirilmiştir.

“Bu uygulama iki nedenle hukukun en temel ilkelerine apaçık aykırıdır.

“Bir kere, olağanüstü hal yetkileri kullanılacak işlemlerin kapsamı, olağanüstü hal ilanının gerekçeleriyle sınırlıdır. Görevlerinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızın, olağanüstü hal gerekçesi olarak belirtilen olaylarla ilgili olduklarına dair herhangi bir kanıt yada iddia ortaya konmuş değildir.

“İkinci olarak; ceza niteliğinde uygulamalarda savunma hakkı, en ilkel ceza sistemlerinin bile temel ilkelerindendir. Mülkiye tasfiyesinde bu ilkeye uyulmamıştır.

“YÖK, ‘ihraç edilen kişileri üniversiteler belirliyor’ açıklamasını yapmıştır. Bu nedenle, Mülkiye’nin hocalarını, yani eski asistanlarımızı sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştıran Ankara Üniversitesi Yönetimini, özellikle Rektör Erkan İbiş’i şiddetle kınıyor ve derhal istifaya davet ediyoruz.” (BK)

İlgili Yazılar