1-)Genç Sen nedir?

Genç Sen 2006 yılında öğrenci gençlik içerisinde tartışmalarına başlanılan, 2007 yılı 15-16 Aralık tarihlerinde ODTÜ’de bir kongreyle kuruluşunu tamamlayan Türkiye’nin ilk ve tek Öğrenci Gençlik Sendikasıdır. Konfederal olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlıdır. Genç Sen öğrencilerin haklarını, -barınma, ulaşım, beslenme, bilimsel ve parasız eğitim alma, politik fikirlerini ifade edebilme vb.- sonuç alıcı mücadele perspektifinde savunur ve bu yolda faaliyet yürütür. Aylık yayın organı Kampüs gazetesi, resmi internet sitesi gencsen.org’dur. Öğrenci gençliğin resmi hak alma örgütüdür.

2-)Gençliğin sendikası mı olur?

Evet, kurulduğumuz günden bu yana bize sorulan en önemli sorulardan biridir. Hatta sırf bu yüzden şu an AİHM mahkemesinde olan bir kapatma davamız bulunmakta. Sendikamız insan hakları evrensel beyannamesinin 23. maddesinde geçen “Herkesin, çıkarlarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.” ifadesine dayanarak kurulmuştur.

Sendikal örgütlenme alanları yasalarla suni olarak şekillendirilmiştir. Örneğin bundan 20 sene önce devlet memurlarının da sendika kurma hakları yoktur. Eğitim-Sen, BES, SES gibi sendikalar kendilerini sokaktaki toplumsal muhalefetin meşruiyetine dayandırarak kurmuşlar ve halen anayasal olarak şekilde sendika kurma hakları olmasa da KESK o kadar örgütlenmiş ve güçlenmiştir ki devlet tarafından muhatap kabul edilmek ve tanınmak zorunda kalınmıştır. Öyle ki iktidar odakları da bu alana müdahil olup kendi yandaş sarı sendikalarını kurmaktan geri durmamışlardır.

3-)Genç Sen nasıl bir örgütlenme modeli izler?

Öğrenciler –eğer okurken çalışmak zorunda kalmamışsa- geleceğin ücretli çalışanı yani emek gücünü satarak yaşamak zorunda olan bir işçidir. Ayrıca öğrenci olduğundan kaynaklı karşılaştığı öznel sorunları da vardır. (YÖK, Barınma, Ulaşım, Beslenme kısaca Özerk-Demokratik üniversite talebi) Sendikamızın örgütlenme tarzı “pre-sendikalist sektörel örgütlenme” modelidir.

Biraz daha açmak gerekirse bu model üniversite gençliğinin özerk-demokratik üniversite mücadelesini işçi sınıfının talepleriyle buluşturma, geleceğin işçilerinin mücadelesini kesintisiz bir şekilde okurken de mezun olup işe başladıktan ve – ne yazık ki işsiz kaldıktan sonra- da sürdürmesini sağlamak okurken işçi sınıfıyla sınıfsal bağlarını güçlendirmektir. Yani bir iletişim fakültesi öğrencisi mezun olduktan sonra gazeteci olduğunda üye olacağı TGS’yle okurken bağ kurup mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürebilmesi. Veya bir eğitim fakültesi öğrencisinin Eğitim-Sen’le işbirliği içersinde kendi mesleki çıkarları dahilinde de mücadele yürütebilmesinin sağlanması. Pre-sendikalist sektörel örgütlenmenin sektör kısmı ise her fakültenin birimlerinin Genç Sen çatısı altında konfedarasyoncuk şeklinde örgütlenmesidir. Örneğin Ankara Üniversitesi’nin eğitim fakültesi öğrencileriyle Ege Üniversitesi’nin eğitim fakültesi öğrencileri kendi alanları dahilinde kendi mücadele hatlarını ortaklaştıracaklardır.

4-)Çok kafam karıştı ne yani sendikaya üye olunca ne olacak benden harç almayacaklar mı? Bedava yemek mi verecekler?

Tam olarak öyle olmasa da harçlardan, yemekhane fiyatlarından, yatakhane koşullarından rahatsız olan diğer öğrencilerle birlikte mücadele edip haklarını kendin kazanacaksın. Ne yazık ki mücadele etmeden hiç bir şey kazanılmıyor.

5-)Peki ne kazandınız şimdiye kadar?

Sendika kurulduğu günden bugüne etkin mücadelede bulunduğu birçok üniversitede yemekhane fiyatları, ulaşım ücretleri ve yatakhane koşullarında iyileştirmeler kazanmıştır. Somut örnekler vermek gerekirse 2008 yılında üniversite harçlarına yapılması planlanan %500’lük zammı meclise yürüyerek bulunduğu her alanda sesini yükselterek onaylanmadan geri çektirtmiştir. Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü’nün ücretsiz ulaşımını sağlayan 525 numaralı hattın bir yaz günü sessizce 1 TL yapılmasına imza kampanyası ve otobüs işgalleriyle karşılık veren sendikalılar otobüs fiyatının 10 Kuruş’a indirilmesini sağlamışlardır. Daha bunun gibi bir çok lokal örnek verilebilir.

6-)Genç Sen kimin yanında kimin karşısındadır?

Genç Sen en temel anlamıyla ezilenin yanında egemenlerin karşısındadır. Halklara düşman, katil ve hırsız AKP iktidarının karşısında, baskıya karşı direnen, başkaldıranların yanındadır. Baskıya karşı her türlü direnişi meşru görür.

Kampüste zorla harç alınan 2.öğretim öğrencisidir, Gezi Direnişinde Ali İsmail Korkmaz, Lice’de Medeni Yıldırım’dır, karakollarda öldürülen Festus Okey’dir, delik ayakkabısıyla pahalı sokaklarda yerde yatan Hrant Dink’tir, Filistin’de tanklara karşı taşla direnen yurdundan sürülmüş 10 yaşında bir çocuktur, Şengal’de çocuğunun IŞİD çeteleri tarafından öldürülüşünü görmemek için intihar eden yaşlı bir Ezidi’dir, Tarlabaşı sokaklarında bıçaklanan LGBTİ bireydir, erkek egemen sisteme başkaldıran kadındır, muhalif oldukları politik slogan attıkları için tribünlerden atılan taraftardır, Sivas’ta yakılan alevi ikna odalarında başörtüsü çıkartılmaya çalışılan kadındır, evinde yakacak kömür bulamazken Soma’da bir avuç kömür için katledilen işçidir, maaşı yatırılmadığı için sendikalı olan ve bu yüzden içten atılan taşeron işçidir, dershane parasını ödemek için çalıştığı inşaattan düşerek ölen çocuk işçi, İstanbul’da Okmeydanı adında bir mahalle Gezi parkında kesilmek istenen kökleri bütün memleketten beslenen bir ağaçtır ve olabildiğine yeşildir.

7-) Genç Sen nevi şahsına münhasır mıdır? Ecnebi memleketlerde yok mudur?

Genç Sen Türkiye’ye özgü bir sendika olmakla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki öğrenci sendikal hareketinin bir parçasıdır. Başta Avustralya, Azerbaycan, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Sri Lanka, güney Afrika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İngiltere, Kanada, Meksika, Birleşik Devletler ve Brezilya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki öğrenci sendikaları ile dayanışma içindedir.

8 ) Dönüp duran YÖK tartışmalarına ve başımıza zebellah gibi çöken Bologna sürecine nasıl bakar?

Genç Sen, 80 Darbesiyle birlikte, darbecilerin öğrenci hareketini bastırmak için kurduğu YÖK’e toptan karşıdır. YÖK’ün kaldırılmasını ve üniversitelerin özerk, demokratik üniversite modeli ile yönetilmesini savunur. Akp iktidarının YÖK’ü kaldıracağız iddiasıyla sürekli YÖK’te yaptığı yeni düzenlemelerin işlevsizliğine karşı çıkar. YÖK için yapılacak tek düzenlemenin YÖK’ün kaldırılması olduğunu savunur.

Yine YÖ düzeninin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve üniversiteleri sermayeye açmayı hedefleyen Bologna sürecine karşı çıkar. Bologna sürecinin temel amacı, şirketlere, ucuz ve yarı-nitelikli işçi üreten üniversiteler yaratmaktır. Genç Sen Üniversiteleri şirkete çevirmeye çabalayan anlayışın karşısında, üniversitenin sermayeden uzak, halka yakın olmasını savunur.

9-)Genç Sen’in nasıl bir işleyişi vardır?

Genç Sen’in en yetkili organı Kongresidir. Sendika, kendini en alttan, üniversite meclislerinden en üste doğru demokratik bir işleyişle şekillendirir. Her üniversitenin meclisi kendi ÜYK’sını oluşturur, ÜYK’lar aynı zamanda üniversitelerin kongredeki temsilcileridir. Genç Sen aynı zamanda birçok üniversite kulübü, taraftar grubu ve demokratik kitle örgütü içerisinde etkinlik gösterir.

10-)Nasıl üye oluyoruz ne gerekiyor?

Sendikaya üye olmak için gereken tek şey üniversite kimlik kartın yani pason. Pasosu olan herkes sendikamıza üye olabilir. Sendikaya üye olmak için kayıt dönemlerinde ve öğretim dönemi boyunca açılan Genç Sen kayıt masalarından üye olabilirsin. Sendikaya üye olduktan sonra karşılaştığın problemler konusunda merak etmene hiç gerek yok çünkü “Asla yalnız yürümeyeceksin!”